1. full

  full adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. vid

  1vid prep.
  Svensk ordbok
 3. vit

  vit adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. blåsa

  1blå`sa verb blåste blåst, pres. blåser ORDLED: blås-er SUBST.: blåsande, blåsning (till 2 och 3), blåst (till 1)
  Svensk ordbok
 5. stycke

  styck`e subst. ~t ~n ORDLED: styck-et
  Svensk ordbok
 6. lätt

  lätt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 7. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 8. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok