1. tromp

  tromp, nischvalv, trattvalv, arkitekturterm, se valv.
 2. färgperception

  färgperception, färgupplevelse, vår upplevelse av det vi kallar färg.
 3. René Magritte

  René Magritte var en belgisk konstnär som föddes 1898 och dog 1967.
 4. exponentiell tillväxt

  exponentiell tillväxt, tillväxt när mängden individer, celler, kapital etc. oavbrutet ökar med en konstant faktor, F, under en bestämd tidsperiod, t.
 5. Tanum

  Tanum, kommun i Bohuslän (Västra Götalands län).

 6. färgblandning

  färgblandning, färgstimulusblandning, blandning av två eller flera färgämnen för att åstadkomma färger som dessa inte ensamma kan ge.

 7. lorestanmattor

  lorestanmattor, luristanmattor, handknutna nomadmattor tillverkade av lurerna sydväst om Esfahan i Iran.
 8. Höder

  Höder, den blinde gud som i den fornnordiska myten om Balders död luras av Loke att på lek spänna misteln på bågen mot sin egen broder.
 9. bondfångare

  bondfångare, någon som ägnar sig åt att lura pengar av godtrogna personer, t.ex. genom att berusa dem eller genom att vid kortspel operera i maskopi med andra skojare.
 10. draug

  draug, en gengångargestalt i fornnordisk och norsk folktro.