1. luras

  lu`ras verb lurades lurats ORDLED: lur-as SUBST.: lurande
  Svensk ordbok
 2. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 3. Lur

  Lur, församling i Göteborgs stift, Tanums kommun, Bohuslän (Västra Götalands län); 850 invånare (2016).

 4. åttafaldiga vägen

  åttafaldiga vägen är en del av de fyra ädla sanningarna inom den buddistiska läran.
 5. färg

  färg, fysisk och fysikalisk egenskap hos föremål som är relaterad till deras växelverkan med elektromagnetisk strålning.
 6. lur

  lur, vallur, näverlur, trälur, skandinaviskt folkligt trumpetinstrument, tillverkat av spiralvriden björknäver, en ihålig trädstam eller två urholkade trärännor som passats ihop till ett långsträckt (0,5–2 m), delvis koniskt, delvis cylindriskt rör, bandat med vidjor eller helt omvirat med näver.
 7. lur

  lur, i jazzjargong, liksom horn benämning på trumpet, kornett, flygelhorn, trombon eller saxofon, ibland till och med klarinett.
 8. viking

  viking, nordisk sjökrigare eller sjörövare under vikingatiden.
 9. René Magritte

  René Magritte var en belgisk konstnär som föddes 1898 och dog 1967.
 10. sköldpaddor

  sköldpaddor, Chelonia, syn. Testudines, ordning kräldjur med ca 260 nutida arter fördelade på de två underordningarna vändhalssköldpaddor och gömhalssköldpaddor.