1. lura

  lu`ra verb ~de ~t ORDLED: lur-ar SUBST.: lurande
  Svensk ordbok
 2. lur

  1lur subst. ~en ~ar ORDLED: lur-en
  Svensk ordbok
 3. bronslurar

  bronslurar, böjda eller s-formigt svängda blåsinstrument från den yngre bronsåldern i Norden, även funna i norra Tyskland.
 4. vallur

  vallur, skandinaviskt folkligt trumpetinstrument, se lur.
 5. Agatha Christie

  Agatha Christie är förmodligen den mest lästa av alla deckarförfattare.
 6. bedrägeri

  bedrägeri är ett brott som den begår som lurar till sig pengar.
 7. mimikry

  mimikry innebär att djur i en art liknar djur i en annan art som de inte är släkt med.
 8. färgsystem

  färgsystem, en systematisk uppordning av alla färger efter deras likheter och skillnader.
 9. färglära

  färglära, principer som vid olika tider utformats för färgernas användning som uttryck och utsmyckning – ”estetisk färgverkan”.
 10. färg

  färg, fysisk och fysikalisk egenskap hos föremål som är relaterad till deras växelverkan med elektromagnetisk strålning.