1. halsbandsprocessen

  halsbandsprocessen, halsbandsaffären, en uppseendeväckande skandal vid det franska hovet i Versailles 1785–86, som allvarligt skadade monarkins ställning.
 2. Io

  Io (grekiska Io), i grekisk myt dotter till kung Inachos i Argos.
 3. Polyfemos

  Polyfemos (grekiska Polyphēmos), i grekisk saga en cyklop, son till Poseidon och havsnymfen Thoosa.
 4. Snövit

  Snövit är en vacker prinsessa i en av bröderna Grimms folksagor.
 5. lure coursing

  lure coursing, coursing , gammal form av hetsjakt, främst på hare och kanin med hjälp av vinthundar, alltjämt utövad bl.a. i Storbritannien.
 6. Hans och Greta

  Hans och Greta är två figurer i en saga av bröderna Grimm.
 7. färgblandning

  färgblandning, färgstimulusblandning, blandning av två eller flera färgämnen för att åstadkomma färger som dessa inte ensamma kan ge.

 8. kraken

  kraken, havsmonster i främst norsk fiskar- och sjömanstradition.
 9. Molière

  Molière var en fransk författare som skrev komedier, alltså roliga teaterpjäser med lyckliga slut.
 10. hällristning

  hällristning, arkeologisk benämning på symboler och avbildningar inhuggna på berghällar eller lösa klippblock.