1. Skorpionen

  Skorpionen, Scorpius, stjärnbild på södra stjärnhimlen, ingående i djurkretsen.
 2. hällristning

  hällristning, arkeologisk benämning på symboler och avbildningar inhuggna på berghällar eller lösa klippblock.
 3. relation

  relation, logiskt grundbegrepp.
 4. bronslurar

  bronslurar, böjda eller s-formigt svängda blåsinstrument från den yngre bronsåldern i Norden, även funna i norra Tyskland.
 5. indoktrinering

  indoktrinering är ett sätt att medvetet påverka människor så att de tänker och känner på ett visst sätt.
 6. djursaga

  djursaga är en folksaga där djur talar och uppför sig som människor.
 7. bedrägeri

  bedrägeri är ett brott som den begår som lurar till sig pengar.
 8. phishing

  phishing, nätfiske, metod för IT-brottslighet där Internetanvändare luras att lämna ut känslig information som sedan kan användas till bedrägerier, t.ex. att tömma bankkonton på pengar.
 9. färgblandning

  färgblandning, färgstimulusblandning, blandning av två eller flera färgämnen för att åstadkomma färger som dessa inte ensamma kan ge.

 10. sinne

  sinne är förmågan att uppfatta en retning och omvandla den till en upplevelse.