1. bedrägeri

  bedrägeri är ett brott som den begår som lurar till sig pengar.
 2. människohandel

  människohandel är ett brott som innebär att någon tvingar eller lurar en person att resa till ett visst ställe eller att bo på en viss plats för att utnyttja den personen till att exempelvis sälja sex eller tigga. 

 3. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 4. sinne

  sinne är förmågan att uppfatta en retning och omvandla den till en upplevelse.
 5. slaveri

  slaveri innebär att en person inte är fri utan tillhör en annan person.
 6. raster

  raster, hjälpmedel som används i grafisk reproteknik för uppdelning av en bild i punkter eller linjer för att vid tryckning möjliggöra återgivning av bildens halvtoner.
 7. jättar

  jättar, övernaturliga, storvuxna väsen inom mytologi, folktro och folkdiktning.
 8. kraken

  kraken, havsmonster i främst norsk fiskar- och sjömanstradition.
 9. AXE

  AXE, system för datorstyrda digitala växlar, vilka utgör kopplingsnoder (knutpunkter) i de stora publika telenäten.
 10. orkidéer

  orkidéer är en familj växter som framför allt hör hemma i tropikerna.