1. René Magritte

  René Magritte var en belgisk konstnär som föddes 1898 och dog 1967.
 2. bedrägeri

  bedrägeri är ett brott som den begår som lurar till sig pengar.
 3. exponentiell tillväxt

  exponentiell tillväxt, tillväxt när mängden individer, celler, kapital etc. oavbrutet ökar med en konstant faktor, F, under en bestämd tidsperiod, t.
 4. färgseende

  färgseende, förmågan att uppfatta och skilja färger från varandra (jämför färgperception).
 5. Marie-Antoinette

  Marie-Antoinette var fransk drottning 1774–1792.

 6. etik

  etik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ’sed’ eller ’vana’.
 7. mimikry

  mimikry innebär att djur i en art liknar djur i en annan art som de inte är släkt med.
 8. Agatha Christie

  Christie, Dame Agatha, född Miller, född 15 september 1890, död 12 januari 1976, brittisk författare.
 9. färglära

  färglära, principer som vid olika tider utformats för färgernas användning som uttryck och utsmyckning – ”estetisk färgverkan”.
 10. Loke

  Loke är en av varelserna i fornnordisk religion.