1. René Descartes

  René Descartes var en fransk filosof och matematiker.
 2. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.
 3. schaktsänkning

  schaktsänkning, drivning av vertikalt eller lutande schakt för gruva eller bergrum.
 4. bykning

  bykning, äldre benämning på koktvättning med lut av smutsiga kläder, lakan osv.

 5. camber

  camber, hjullutning , benämning på hjulens lutning i förhållande till lodlinjen.
 6. friktion

  friktion, motstånd mot glidning mellan två kroppar i kontakt.
 7. vattenverk

  vattenverk, anläggning där grundvatten eller ytvatten bereds till dricksvatten.
 8. snowboard

  snowboard, utförsåkning på en bred skida, bräda, där åkarens fötter placeras i vinkel mot åkriktningen.
 9. Carl Lutz

  Lutz, Carl, 1895–1975, schweizisk diplomat, som räddade ungerska judar under andra världskriget.
 10. årstid

  årstid är en av de fyra delar under ett år (vår, sommar, höst, vinter) som vi upplever då jorden går i sin bana runt solen.