1. kursiv stil

  kursiv stil innebär att bokstäverna lutar åt höger.
 2. lyra

  lyra, bärbar metallofon med ram i lyrform som används i militärorkestrar, särskilt i marscher.
 3. inklination

  inklination (latin inclinatio, av inclino ’luta’, ’böja nedåt’), lutning i geofysiken vinkeln mellan det geomagnetiska fältet och horisontalplanet på en ort.
 4. Panther

  Panther, brittiska motorcyklar, tillverkade 1900–67.
 5. antiklinal

  antiklinal, som adjektiv: beteckning för geologisk struktur som är eller liknar en antiklinal.
 6. alluvialslätt

  alluvialslätt, svagt lutande slätt som uppkommit i en dalgång genom avsättning av sediment som transporterats med rinnande vatten.
 7. scepter

  scepter, detsamma som spira.
 8. anakliterion

  anakliterion, antik grekisk vilbänk med en eller två något utställda gavlar; efterbildades under empiren, bl.a. i récamiersoffan.
 9. giga

  giga,  benämning på luta, mandora eller citole/cister; se även mungiga.
 10. rak stil

  rak stil, skriven eller tryckt bokstavsform med lodräta staplar.