1. cykelsport

  cykelsport är hastighetstävlingar på cykel.
 2. mesa

  mesa, slam som bildas vid regenerering (kausticering) av lut vid sulfatprocessen vid tillverkning av pappersmassa.
 3. chitarrone

  chitarrone, romersk teorb, basluta från 1500- och 1600-talen; se luta.
 4. inklinometer

  inklinometer, instrument för mätning av den geomagnetiska inklinationen.
 5. lutning

  lutning, behandling med lut, särskilt av torkad fisk (se lutfisk) och kreatursfoder.
 6. Pisa

  Pisa, huvudort i provinsen Pisa i regionen Toscana, Italien.

 7. instrumentbur

  instrumentbur, termometerbur, väderbur, konstruktion vid väderstationer som skyddar meteorologiska instrument mot strålning och nederbörd.
 8. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 9. grönlut

  grönlut, lösning av soda återvunnen från kokkemikalier vid massatillverkning enligt sulfatmetoden.
 10. terrass

  terrass, inom geomorfologin långsträckt plan eller nästan plan yta som på långsidorna är begränsad av branter, den yttre lutande nedåt och den inre lutande uppåt.