1. Söndags-Nisse

  Söndags-Nisse, skämttidning, utgiven 1862–1924.
 2. huva

  huva, huvudbonad av kupig form som omsluter huvudet, saknar brätte och vanligen är av mjukt material.
 3. nålbindning

  nålbindning, sentida term för en textilteknik där man av garn formar öglor, vilka läggs runt tummen och binds samman av stygn av garnet, trätt på en grov nål av trä, ben eller metall.
 4. Jämtland

  Jämtland, landskap i Norrland.

 5. toppluva

  toppluva [tåp`-] subst. ~n toppluvor ORDLED: topp--luv-an
  Svensk ordbok
 6. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 7. varann

  varann´ pron. ORDLED: var--ann
  Svensk ordbok
 8. råka

  1rå`ka verb ~de ~t ORDLED: råk-ar SUBST.: råkande (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 9. ligga

  ligg`a verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er SUBST.: liggande (till 1 och 3--6)
  Svensk ordbok