1. lyaser

    lyaser, en grupp enzymer som förmedlar reaktioner där ämnen adderas eller frisätts på speciellt sätt, vanligen så att dubbelbindningar bryts eller bildas.
  2. enzymer

    enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
  3. zink

    zink, metalliskt grundämne hörande till zinkgruppen i periodiska systemets grupp 12, kemiskt tecken Zn.