1. sjöskum

  sjöskum, sepiolit , vitt eller gulaktigt mineral tillhörande fyllosilikaterna med sammansättningen Mg 4Si 6O 15(OH) 2·6H 2O.
 2. svavelkis

  svavelkis, pyrit, mässingsgult, metallglänsande mineral med den kemiska sammansättningen FeS 2.
 3. Carl-Gustaf Lindstedt

  Lindstedt, Carl-Gustaf, 1921–92, skådespelare och revyartist.
 4. stensalt

  stensalt, halit, koksalt, äldre namn bergsalt, färglöst eller vitt mineral med sammansättningen NaCl.
 5. malakitgrönt

  malakitgrönt, dels pulvriserad malakit, dels ett trifenylmetanfärgämne innehållande två aminogrupper.
 6. papill

  papill, hos växter ett mjukt rundat utskott från epidermiscell, ett slags trikom.
 7. biotit

  biotit, mörkgrönt, mörkbrunt eller svart mineral med pärlaktig, ibland metallartad lyster.
 8. temperafärg

  temperafärg, målningsfärg där bindemedlet utgörs av vattenlösliga limämnen, med eller utan tillsats av emulgerade oljor.
 9. karbider

  karbider, föreningar mellan kol och ett annat grundämne med lägre eller lika elektronegativitet.
 10. apoteos

  apoteos, tillerkännande av gudomlig status åt en människa.