1. sanidin

  sanidin, mineral tillhörande kalifältspaterna med sammansättningen (K,Na)AlSi 3O 8.
 2. zirkon

  zirkon, svagt brunaktigt mineral med sammansättningen ZrSiO 4 och med viss halt av hafnium, torium och uran.
 3. ortoklas

  ortoklas, bergartsbildande fältspatsmineral; sammansättning KAlSi 3O 8.
 4. lazurit

  lazurit, ultramarin, mineral tillhörande sodalitgruppen med sammansättningen
  (Na,Ca) 7–8(Al,Si) 12(O,S) 24[(SO 4),Cl 2,(OH) 2]
  Lazurit förekommer tillsammans med pyrit i kontaktmetamorfa kalkstenar.
 5. rutil

  rutil, rödbrunt till svart mineral med sammansättningen TiO 2.
 6. kalkspat

  kalkspat, kalcit , vanligt förekommande, bergartsbildande mineral.
 7. euklas

  euklas, sällsynt mineral med sammansättningen BeAlSiO4(OH), tillhörande gruppen nesosilikater.

 8. ljusstake

  ljusstake, anordning som bär upp ljus.
 9. ljusterfiske

  ljusterfiske är fiske med ljuster, ett redskap som ser ut som en jättestor gaffel.
 10. ädelstenar

  ädelstenar, sådana stenar (mineral, bergarter, korall, bärnsten eller pärlor) som efter viss behandling (klyvning, slipning eller polering) är tillräckligt attraktiva och varaktiga för att användas som personliga prydnader.