1. azurit

  azurit, kopparlasur, himmelsblått till mörkblått mineral med sammansättningen Cu 3(CO 3) 2(OH) 2.
 2. manganspat

  manganspat, rodokrosit , mineral med sammansättningen MnCO 3.
 3. scheelit

  scheelit, tungsten, mineral med sammansättningen CaWO 4.
 4. hornblände

  hornblände, serie bergartsbildande mineral tillhörande amfibolgruppen.
 5. koboltglans

  koboltglans, kobaltit , kobaltin, mineral med sammansättningen CoAsS (kobolt, arsenik och svavel).

 6. kryolit

  kryolit, mineral med sammansättningen Na3AlF6.

 7. magnesit

  magnesit, mineral med sammansättningen MgCO3.

 8. stilbit

  stilbit, desmin, vitt eller grått mineral tillhörande zeolit­gruppen med sammansättningen NaCa 2Al 5Si 13O 36·14H 2O.
 9. Gubbiofajans

  Gubbiofajans, fajans tillverkad i Gubbio under främst 1500-talets första hälft.
 10. akvarellfärg

  akvarellfärg, vattenfärg, färg där de ingående komponenterna utgörs av pigment som har rivits mycket fint i gummi arabicum.