1. personskada

  personskada, inom skadeståndsrätten benämning på kroppsliga eller psykiska sjukdomstillstånd, vare sig de har fysiska orsaker eller vållats på annat sätt, t.ex. genom psykisk chock.
 2. ideell skada

  ideell skada, sammanfattande benämning på skada av sådant slag som inte går att ekonomiskt värdera.
 3. botare

  botare, den av svenska folklorister numera använda beteckningen för utövarna av traditionell folklig, icke vetenskapligt grundad, läkekonst (se folkmedicin) och vissa former av alternativ medicin.
 4. hiphop

  hiphop, ungdomsrörelse som inbegriper breaking, rapping (se rap), scratching (att diskjockeyn med handen tvingar skivtallriken fram och tillbaka, varvid ett skrapande ljud åstadkoms) och graffiti.
 5. Erik Eriksson

  Erik Eriksson, kallad Erik läspe och halte, född ca 1216, död 2 februari 1250, svensk kung 1222–29 och 1232 eller 1234–50, postum son till Erik Knutsson.
 6. epilepsi

  epilepsi, samlingsterm för olika former av plötsligt påkommande och plötsligt upphörande rubbningar i hjärnans funktion.
 7. komedi

  komedi, dramatisk genre, ofta ställd i motsats till tragedi.
 8. lytt

  1lytt adj., neutr. ~ ORDLED: lyt-ta
  Svensk ordbok
 9. paralytisk

  paraly´tisk adj. ~t ORDLED: para-lyt-isk
  Svensk ordbok
 10. katalytisk

  kataly´tisk adj. ~t ORDLED: kata-lyt-isk
  Svensk ordbok