1. elektrolytisk

  elektroly´tisk adj. ~t ORDLED: elektro-lyt-isk
  Svensk ordbok
 2. hovnarr

  hovnarr [hå`v-] subst. ~en ~ar ORDLED: hov--narr-en
  Svensk ordbok
 3. psykoanalytiker

  psykoanalytiker [-ly´t- el. psy`-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: psyko--ana-lyt-ik-ern
  Svensk ordbok
 4. analytiker

  analy´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: ana-lyt-ik-ern
  Svensk ordbok
 5. psykoanalytisk

  psykoanalytisk [-ly´t- el. psy`-] adj. ~t ORDLED: psyko--ana-lyt-isk
  Svensk ordbok
 6. vitiligo

  vitili´go subst. ~n ORDLED: vitilig-on
  Svensk ordbok
 7. men

  2me´n subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: men-et
  Svensk ordbok
 8. humor

  hu´mor subst. ~n ORDLED: hum-orn
  Svensk ordbok
 9. analytisk

  analy´tisk adj. ~t ORDLED: ana-lyt-isk
  Svensk ordbok
 10. sjuk

  sjuk adj. ~t
  Svensk ordbok