1. lyxartikel

  lyx`artikel subst. ~n lyxartiklar ORDLED: lyx--art-ikl-ar
  Svensk ordbok
 2. lyxig

  lyxig är detsamma som mycket dyr och fin.
 3. Audrey Hepburn

  Hepburn (egentligen Ruston), Audrey, 1929–93, brittisk skådespelerska.
 4. etrusker

  etrusker, etruskiska rasenna, latin Tyrrheni, Tusci, antikt folkslag i Mellanitalien.
 5. lyxig

  lyx`ig adj. ~t ORDLED: lyx-ig
  Svensk ordbok
 6. lyx

  lyx subst. ~en ORDLED: lyx-en
  Svensk ordbok
 7. varumärke

  varumärke, lagligen skyddat namn eller kännetecken på varor och tjänster från en viss näringsidkare.

 8. Ebba Brahe

  Brahe, Ebba, 1596–1674, grevinna; jämför släktartikel Brahe.
 9. Harun ar-Rashid

  Harun ar-Rashid ( Hārūn ar-Rashīd ibn Muḥammad ibn ʽAbd Allāh), född ca 766, död 809, den femte kalifen inom abbasiddynastin (regent 786–809), centralfigur i flera av berättelserna i ”Tusen och en natt”.
 10. Hansa

  Hansa, tyska bilar tillverkade 1906–39.