1. dräkt

  dräkt, en uppsättning kläder som bärs av en person samtidigt, eller ett plagg som utgör enda beklädnad.

 2. Beijing

  Beijing är huvudstad i Kina.

 3. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 4. konsthantverk och konstindustri

  konsthantverk och konstindustri, gemensam benämning på konstnärligt formgivna bruks- och prydnadsföremål, framställda som hantverk eller med maskinella hjälpmedel.
 5. Volvo Cars

  Volvo Cars, Volvo Personvagnar, bilföretag grundat 1926 i Göteborg och sedan 2010 ägt av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 6. lyxskatt

  lyx`skatt subst. ~en ~er ORDLED: lyx--skatt-en
  Svensk ordbok
 7. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 8. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 9. lyxsanera

  lyx`sanera verb ~de ~t ORDLED: lyx--san-er-ar SUBST.: lyxsanerande, lyxsanering
  Svensk ordbok
 10. lyxartikel

  lyx`artikel subst. ~n lyxartiklar ORDLED: lyx--art-ikl-ar
  Svensk ordbok