1. lyxförpackning

  lyx`förpackning subst. ~en ~ar ORDLED: lyx--för-pack-ning-en
  Svensk ordbok
 2. lyxhustru

  lyx`hustru subst. ~n ~r ORDLED: lyx--hustr-un
  Svensk ordbok
 3. lyxrenovera

  lyx`renovera verb ~de ~t ORDLED: lyx--re-nov-er-ar SUBST.: lyxrenoverande, lyxrenovering
  Svensk ordbok
 4. lyxtelegram

  lyx`telegram subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: lyx--tele-gramm-et
  Svensk ordbok
 5. lyxkonsumtion

  lyx`konsumtion subst. ~en ORDLED: lyx--kon-sumt-ion-en
  Svensk ordbok
 6. lyxkryssare

  lyx`kryssare subst. ~n äv. lyxkryssarn, plur. ~, best. plur. lyxkryssarna ORDLED: lyx--kryss-ar-en
  Svensk ordbok
 7. guldkrog

  gul`dkrog subst. ~en ~ar ORDLED: guld--krog-en
  Svensk ordbok
 8. galavagn

  ga`lavagn subst. ~en ~ar ORDLED: gala--vagn-en
  Svensk ordbok
 9. vräkig

  vrä`kig adj. ~t ORDLED: vräk-ig
  Svensk ordbok
 10. flärdlitteratur

  flä`rdlitteratur subst. ~en ORDLED: flärd--litter-at-ur-en
  Svensk ordbok