1. luxuös

  luxuö´s adj. ~t ORDLED: luxu-ös
  Svensk ordbok
 2. onödig

  o`nödig adj. ~t ORDLED: o--nöd-ig
  Svensk ordbok
 3. lyxlirare

  lyx`lirare subst. ~n äv. lyxlirarn, plur. ~, best. plur. lyxlirarna ORDLED: lyx--lir-ar-en
  Svensk ordbok
 4. gold-digger

  gold-digger [ung. gåo´ld-] subst. ~n ~s ORDLED: gold--digg-ern
  Svensk ordbok
 5. vräka sig

  vrä`ka sig verb vräkte vräkt, pres. vräker ORDLED: vräk-er SUBST.: vräkande
  Svensk ordbok
 6. fashionabel

  fashiona´bel [faʃo- ljust sj-ljud] adj. ~t fashionabla ORDLED: fashion-abl-are
  Svensk ordbok
 7. glamour

  glamour [gläm´or äv. glamo´r] subst. ~en ORDLED: glam-our-en
  Svensk ordbok
 8. gentil

  gentil [ʃaŋti´l] adj. ~t ORDLED: gent-il
  Svensk ordbok
 9. överdåd

  ö`verdåd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: över--dåd-et
  Svensk ordbok
 10. jet set

  jet set [jet´set äv. jet`set] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: jet set-et
  Svensk ordbok