1. mäklare

  mäklare, engelska broker, person eller företag som mot arvode eller annan ersättning förmedlar affärer och kontakter mellan köpare och säljare av t.ex. fast och lös egendom, värdepapper, fartyg, försäkringar eller valutor.
 2. courtage

  courtage, kurtage, provision till fondkommissionär eller mäklare vid köp eller försäljning av bl.a. värdepapper för annans räkning.
 3. Theodore Roosevelt

  Roosevelt, Theodore, född 27 oktober 1858, död 6 januari 1919, amerikansk politiker (republikan), president 1901–09.

 4. mäkla

  mä`kla verb ~de ~t ORDLED: mäkl-ar SUBST.: mäklande, mäkling
  Svensk ordbok
 5. mäklare

  mä`klare subst. ~n äv. mäklarn, plur. ~, best. plur. mäklarna ORDLED: mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 6. Nigel Farage

  Farage, Nigel, född 1964, brittisk politiker, partiledare för UK Independence Party (UKIP) 2006–09 och 2010–16.

 7. Rudolf Hess

  Hess, Rudolf, 1894–1987, tysk politiker (nazist).
 8. fastighetsmäklare

  fastighetsmäklare, person som yrkesmässigt förmedlar bl.a. fastigheter och bostadsrätter.
 9. broker

  broker, internationell benämning på mäklare.
 10. Johannes Angelus Arcimboldus

  Arcimboldus, Johannes Angelus, italienska Gianangelo Arcimboldo, 1485–1555, italiensk prelat, avlatskommissarie och påvlig legat i Norden.