1. Arvid Lindman

  Lindman, Arvid, född 19 september 1862, död 9 december 1936, industriledare och politiker (höger), statsminister 1906–11 och 1928–30.
 2. Costa Rica

  Costa Rica, stat i Centralamerika.

 3. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 4. börsmäklare

  börs`mäklare subst. ~n äv. börsmäklarn, plur. ~, best. plur. börsmäklarna ORDLED: börs--mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 5. bokmäklare

  bo`kmäklare subst. ~n äv. bokmäklarn, plur. ~, best. plur. bokmäklarna ORDLED: bok--mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 6. äktenskapsmäklare

  äk`tenskapsmäklare subst. ~n äv. äktenskapsmäklarn, plur. ~, best. plur. äktenskapsmäklarna ORDLED: äkt-en-skaps--mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 7. provision

  provision [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: pro-vis-ion-en
  Svensk ordbok
 8. fastighetsmäklare

  fas`tighetsmäklare subst. ~n äv. fastighetsmäklarn, plur. ~, best. plur. fastighetsmäklarna ORDLED: fast-ig-hets--mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 9. falskspel

  fal`skspel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: falsk--spel-et
  Svensk ordbok
 10. skeppsmäklare

  skepp`smäklare subst. ~n äv. skeppsmäklarn, plur. ~, best. plur. skeppsmäklarna ORDLED: skepps--mäkl-ar-en
  Svensk ordbok