1. märke

  märke, den yttersta delen av pistillen i blommor, ofta uppdelad i två eller flera flikar, som ibland är fjäder- eller pensellika, ibland knapplika.
 2. märke

  märke, märkesboj, rundningsmärke, flytande föremål som används för att utmärka en kappseglingsbana.
 3. märkesförfalskning

  märkesförfalskning, förfalskningsbrott som förövas av den som eftergör gällande värdemärken, t.ex. frimärke, eller offentlig kontrollmärkning av t.ex. mått eller vikt.
 4. märkesdag

  märkesdag, dag i almanackan som förr hade sin särskilda innebörd som kalendarisk hållpunkt för igångsättandet eller avslutandet av ett årstidsbundet arbete och/eller som ägnad för tydor om t.ex. väder och årsväxt.
 5. märke

  mär`ke subst. ~t ~n ORDLED: märk-et
  Svensk ordbok
 6. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 7. S-märke

  S-märke, certifieringsmärke som visar att elektrisk materiel är opartiskt provad och godkänd av SEMKO.
 8. M

  M, tysk film i regi av Fritz Lang (premiär 1931).
 9. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 10. bildbehandling

  bildbehandling, i allmän betydelse behandling av bilder med avsikt att förbättra eller på annat sätt förändra informationen i bilden.