1. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 2. Märket

  Märket, fyr på skär med samma namn i Södra Kvarken, Ålands hav, omedelbart öster om gränsen mellan Sverige och Finland.
 3. märkeshöns

  märkeshöns, avelsmaterial av höns som produceras av ett fåtal multinationella företag och säljs i form av s.k. grandparents.
 4. Messias

  Messias, inom judendomen en kommande härskare som ska medföra en lyckotid för Israels folk.
 5. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 6. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.

 7. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 8. galileiska månarna

  galileiska månarna, Jupiters fyra största månar, Callisto, Europa, Ganymedes och Io, som anses ha upptäckts 1610 av Galilei som ett av de första resultaten av kikarens användning inom astronomin.
 9. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 10. Talmud

  Talmud, judendomens främsta samling av muntlig Tora.