1. utter

  utter, Lutra lutra, art i familjen mårddjur.
 2. neolitikum

  neolitikum är det arkeologiska namnet på bondestenåldern eller yngre stenåldern.
 3. fenomen

  fenomen, företeelse, något allmänt iakttagbart; något märkligt eller ovanligt.
 4. apor

  apor är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan.

 5. galax

  galax är detsamma som stjärnsystem.

 6. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 7. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.
 8. profet

  profet, person som anses förmedla ett budskap från en gud.
 9. ståndare

  ståndare, hanorgan i fröväxternas blommor som bildar pollenkorn.
 10. stigma

  stigma, inom medicinen en synlig kroppslig förändring som tyder på en viss sjukdom eller en ärftlig avvikelse från det normala.