1. Edsvära

  Edsvära, f.d. församling i Vara kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 2. Godegård

  Godegård, församling i Linköpings stift, Motala kommun, Östergötland (Östergötlands län); 653 invånare (2016).

 3. maximum likelihood-metoden

  maximum likelihood-metoden, ML-metoden, generell metod att skatta parametrarna för en statistisk fördelning.
 4. Halland

  Halland, landskap i södra Sverige.

 5. Ångermanland

  Ångermanland, landskap i Norrland.

 6. Carl Michael Bellman

  Bellman, Carl Michael, född 4 februari 1740, död 11 februari 1795, skald och den svenska visans förgrundsgestalt.
 7. defloration

  defloration, den bristning av mödomshinnan som kan äga rum vid det första samlaget.
 8. Triton

  Triton, Neptunus I, den största av Neptunus månar, upptäckt 1846 omedelbart efter moderplanetens upptäckt.
 9. drake

  drake, ett i stora delar av världen omtalat fantasidjur som är ödlelikt, jättestort och ofta eldsprutande.
 10. filosofi

  filosofi, term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting; den täckte då ungefär det vi i dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad) vetenskap.