1. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 2. Korea

  Korea, halvö på Asiens östkust, mellan Gula havet och Japanska havet.
 3. Franz Berwald

  Berwald, Franz, född 23 juli 1796, död 3 april 1868, tonsättare; kusin till Johan Fredrik Berwald.
 4. indisk mat

  indisk mat. Med de stora skillnader som föreligger i såväl religiösa som klimat- och odlingsmässiga förhållanden är det en grov förenkling att tala om ett indiskt kök som en enhet.

 5. kristdemokrater

  kristdemokrater, benämning på kristet borgerliga partier och deras sympatisörer främst i Europa och Latinamerika.
 6. biofysik

  biofysik, fysikalisk biologi, livets fysik, är en gränsvetenskap mellan biologi, fysik och kemi.
 7. kvantelektrodynamik

  kvantelektrodynamik, QED (engelska quantum electrodynamics), teorin för den elektromagnetiska strålningens kvantisering och dess växelverkan med materia, särskilt atomer och elektroner.
 8. Friedrich Engels

  Engels, Friedrich, född 28 november 1820, död 5 augusti 1895, tysk socialist, Marx medarbetare.
 9. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.
 10. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.