1. Bernard Palissy

  Palissy, Bernard, ca 1510–ca 1590, fransk keramiker.
 2. minstakvadratmetoden

  minstakvadratmetoden, MK-metoden, matematisk och statistisk metod att anpassa funktionssamband till data, särskilt använd för linjära regressionsmodeller.
 3. bergsgorilla

  bergsgorilla, Gorilla gorilla beringei, en av två underarter av arten östlig gorilla.
 4. Kattögenebulosan

  Kattögenebulosan, NGC 6543, ljus planetarisk nebulosa belägen i stjärnbilden Draken.
 5. arkeologi

  arkeologi, vetenskap som skapar historia utifrån undersökningar av materiella lämningar efter mänskligt liv.
 6. Dresden

  Dresden, huvudstad i delstaten Sachsen, Tyskland, belägen i övre Elbedalen; 530 600 invånare (2014).
 7. förbudsomröstningen

  förbudsomröstningen, rådgivande folkomröstning om förbud mot försäljning av alkoholdrycker 1922.

 8. kolonialism

  kolonialism, erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium.
 9. hyoliter

  hyoliter, Hyolitha, utdöd klass ryggradslösa djur av osäker släktskap, känd från kambrium till perm (för ca 570–245 miljoner år sedan).
 10. boktryckarkonst

  boktryckarkonst, traditionell teknik att överföra text och bild från en infärgad förhöjd yta till papper med hjälp av trycket från en press.