1. bjuda

  bju`da verb bjöd bjudit bjuden bjudna, pres. bjuder ORDLED: bjud-er SUBST.: bjudande, bjudning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 2. tid

  tid subst. ~en ~er ORDLED: tid-en
  Svensk ordbok
 3. bud

  bud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bud-et
  Svensk ordbok
 4. rum

  1rum´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: rumm-et
  Svensk ordbok
 5. komma

  2komma [kåm`a] verb kom kommit kommen komna, pres. kommer ORDLED: komm-er SUBST.: kommande (till 1--3)
  Svensk ordbok
 6. hård

  hå´rd adj. hårt
  Svensk ordbok
 7. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 8. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok