1. antiloper

  antiloper är djur som är släkt med våra kor, men även med får och getter.
 2. vävare

  vävare, Ploceidae, familj i fågelordningen tättingar.
 3. krokodilartade kräldjur

  krokodilartade kräldjur är en grupp kräldjur som omfattar 22 arter, men också många utdöda arter som funnits under de senaste 220 miljoner åren.
 4. Mari

  Mari, forntida stad vid Eufrat, nuvarande Tall Hariri i östra Syrien.
 5. Luca Paciolo

  Paciolo, Luca, Fra Luca di Borgo, född ca 1445, död 1514, professor i matematik och franciskanmunk, framför allt känd för att ha introducerat principerna bakom dubbel bokföring.

 6. Beda

  Beda (engelska Bede), född 672 eller 673, död 735, anglosaxisk lärd, helgon; efter sin död känd som Beda venerabilis, ’den vördnadsvärde’.

 7. azteker

  azteker, mesoamerikanskt indianfolk bestående av olika folkgrupper som bebodde delar av nuvarande Mexico.
 8. bronsåldern

  bronsåldern är den period i forntiden som kommer efter stenåldern.

 9. barnomsorg

  barnomsorg, samlande benämning på samhällsstödd förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
 10. cepheid

  cepheid, cepheidvariabel, ett slags stjärna med variabel ljusstyrka.