1. mikrokator

  mikrokator, mekaniskt längdmätningsinstrument som medger avläsningar med en upplösning av 0,1 μm.
 2. FST

  FST, Föreningen Svenska Tonsättare , intresseförening för i Sverige verksamma tonsättare.
 3. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 4. operationsbord

  operationsbord, redskap på vilket en patient vilar i en sådan ställning att ett kirurgiskt ingrepp möjliggörs eller underlättas.
 5. Swish

  Swish, betalningstjänst som gör det möjligt att i realtid skicka pengar via mobiltelefoner.

 6. associationsbanor

  associationsbanor, nervtrådsförbindelser mellan olika fält i hjärnbarken.
 7. gummimetallelement

  gummimetallelement, produkt uppbyggd av gummimaterial fastvulkat vid metalldelar, som ger konstruktionen styvhet och möjliggör infästning.
 8. teckningsrättsbevis

  teckningsrättsbevis, handling som utfärdas av ett aktiebolag i samband med nyemission och som möjliggör för den som har en eller flera teckningsrätter att sälja dessa i stället för att teckna nya aktier.
 9. dekoder

  dekoder, apparat, ansluten till eller inbyggd i en satellit-TV-mottagare, vilken möjliggör mottagning av kodade satellitkanaler.
 10. koncernbidrag

  koncernbidrag, bidrag som ett företag ger ett annat företag som ingår i samma koncern.