1. ekologiskt fotavtryck

  ekologiskt fotavtryck, ett sätt att beskriva hur mycket produktiv mark och havsyta en individ behöver för att möjliggöra konsumtion och omhändertagande av restprodukter.
 2. radioaktiva läkemedel

  radioaktiva läkemedel, ämnen som innehåller en radioaktiv isotop som genom sin joniserande strålning möjliggör behandling av sjukdom.
 3. multitasking

  multitasking, multiuppdragskörning, arbetssätt för datorer som möjliggör jämlöpande exekvering av flera processer.
 4. skumbildare

  skumbildare, ämne som sätts till en vätska för att möjliggöra eller förbättra förmågan att bilda skum.
 5. organism

  organism, en- eller flercellig varelse (mikroorganism, växt eller djur) vars uppbyggnad möjliggör självständigt liv.
 6. lösning

  lösning, en homogen, fast, flytande eller gasformig fas som innehåller två eller flera komponenter.
 7. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 8. alarmeringscentral

  alarmeringscentral, en SOS-Central med telefonnummer 112.
 9. konstantenn

  konstantenn, konstlast , elektrisk krets som ansluts till en sändares utgång för att möjliggöra mätningar utan att signaler sänds ut.
 10. personregister

  personregister, samling av personuppgifter ordnad så att den möjliggör och underlättar sökningar och sammanställningar av information om individer.