1. GPRS

  GPRS, general packet radio service, tjänst inom digital mobiltelefoni.

 2. hörsel

  hörsel, förmåga att uppfatta ljud.
 3. termiter

  termiter, Isoptera, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar ca 2 300 arter, de flesta i tropiska–subtropiska områden, endast två arter i Sydeuropa.

 4. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 5. lambdasond

  lambdasond, givare i reglersystem på förbränningsmotor som möjliggör noggrann kontroll av bränsle–luftblandningens sammansättning för att uppnå bästa reningseffekt med avgaskatalysator.
 6. teknisk aktieanalys

  teknisk aktieanalys, samlingsbenämning på i huvudsak kortsiktiga metoder för att från den historiska kurs- och omsättningsutvecklingen för aktier försöka förutsäga den framtida utvecklingen.
 7. Magnus Blix

  Blix, Magnus, 1849–1904, fysiolog, professor vid Lunds universitet från 1885, dess rektor från 1899.
 8. skärning

  skärning, naturligt eller konstgjort vertikalt snitt genom berg eller jord.
 9. variantbegränsning

  variantbegränsning, typbegränsning, standardisering av varor syftande till urval (reduktion) av antal dimensioner, storlekar och utföranden.
 10. video-on-demand

  video-on-demand, VOD, beställvideo, tjänst som möjliggör för användare att på begäran se TV-program eller film i TV, dator, läsplatta eller mobil. Tjänsterna finns såväl kostnadsfria som via abonnemang eller som betalning per program.