1. kanta

  kan`ta verb ~de ~t ORDLED: kant-ar SUBST.: kantande, kantning
  Svensk ordbok
 2. bocka

  bocka [båk`a] verb ~de ~t ORDLED: bock-ar SUBST.: bockande, bockning (till 2)
  Svensk ordbok
 3. handikapp

  handikapp [han´d- äv. han`d-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: handi-kapp-et
  Svensk ordbok
 4. nej

  1nej´ interj.
  Svensk ordbok
 5. åka

  å`ka verb åkte åkt, pres. åker ORDLED: åk-er SUBST.: åkande, åkning
  Svensk ordbok
 6. ägg

  ägg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ägg-et
  Svensk ordbok
 7. vit

  vit adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. passa

  pass`a verb ~de ~t ORDLED: pass-ar SUBST.: passande, passning
  Svensk ordbok
 9. ligga

  ligg`a verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er SUBST.: liggande (till 1 och 3--6)
  Svensk ordbok