1. Illyricum

  Illyricum, romersk provins på nordvästra Balkan.
 2. Thessaloniki

  Thessaloniki, grekiska Thessalonikē, Saloniki, stad i norra Grekland; 346 300 invånare, i storstadsområdet 1 miljon invånare (2010).
 3. Epirus

  Epirus, grekiska Epeiros (’fastland’), nygrekiska Ipiros, område i södra Albanien och nordvästra Grekland, mellan Vlorësviken och Artabukten.
 4. FN:s fredsbevarande styrkor

  FN:s fredsbevarande styrkor, huvudsakligen militära enheter från medlemsländer som frivilligt ställs till FN:s förfogande.
 5. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.