1. macho

  macho [maχ`o] subst. ~n, ~r äv. ~s ORDLED: mach-on
  Svensk ordbok
 2. machete

  machete [-çe´- el. -çe`-] subst. ~n ~r ORDLED: machet-en
  Svensk ordbok
 3. machiavellism

  machiavellis´m [maki-] subst. ~en ORDLED: machiavell-ism-en
  Svensk ordbok
 4. machiavellisk

  machiavell´isk [maki-] adj. ~t ORDLED: machiavell-isk
  Svensk ordbok
 5. papier-maché

  papier-maché, stenpapp, konstmaterial bestående av rivet uppblött papper, lim, krita och ibland gips.
 6. Arthur Machen

  Machen, Arthur, pseudonym för Arthur Llewellyn Jones, 1863–1947, brittisk författare.
 7. Fritz Machlup

  Machlup, Fritz, 1902–83, amerikansk nationalekonom av österrikiskt ursprung, professor vid Johns Hopkins University 1947–60, vid Princeton University 1960–71 och vid New York University från 1971.
 8. Antonio Machado

  Machado y Ruiz, Antonio, 1875–1939, spansk författare.
 9. deus ex machina

  deus ex machina, uttryck hämtat från den antika teatern, vars tragiska konflikt upplöstes genom gudarnas ingripande.
 10. Samora Machel

  Machel, Samora, 1933–86, moçambikisk frihetskämpe och politiker, president 1975–86.