1. demon

  demon, bakgrundsprogram i operativsystem som arbetar utan styrning från användaren.
 2. Licinius

  Licinius, den mest betydande plebejiska nobilitetssläkten i den romerska republiken, sannolikt av etruskisk härkomst.
 3. Tara

  Tara, irländska Temair, arkeologisk fyndort i County Meath, 38 km nordväst om Dublin, Irland.
 4. Australian Antarctic Territory

  Australian Antarctic Territory, sektor av Antarktis som omfattar alla öar och allt land söder om 60° sydlig bredd och mellan 160° östlig längd och 45° östlig längd frånsett Adélie Land (Frankrike); 6,2 miljoner km 2.
 5. Ulstercykeln

  Ulstercykeln , den forniriska sagocykel som främst kretsar kring Ulsters härskare, kung Conchobar mac Nessa.
 6. Thomas Shadwell

  Shadwell, Thomas, född ca 1642, död 1692, engelsk dramatiker.
 7. Kenneth MacAlpin

  Kenneth MacAlpin, gaeliska Cináed mac Alpín, död ca 858, kung av Dalriada från ca 840.
 8. vitronektin

  vitronektin, S-protein, ett plasmaprotein som ursprungligen upptäcktes via dess affinitet till glasytor och som bl.a. förmedlar vidhäftning (adhesion) av celler till vävnadsstrukturer i kroppen.
 9. makaroner

  makaroner, pasta i form av små böjda rör eller förr även gryn, makaronigryn.
 10. snabbmeny

  snabbmeny, snabbvalsmeny, poppuppmeny, engelska pop-up menu, context menu eller shortcut menu, meny med valbara alternativ i datorapplikation eller operativsystem.