1. Ma-Xiaskolan

  Ma-Xiaskolan , skola inom kinesiskt landskapsmåleri.
 2. switch

  switch, väljare, datornätverksenhet som skickar dataramar mellan olika delar i ett datornät.

 3. Sedan

  Sedan, stad i Champagne–Ardennes, nordöstra Frankrike.

 4. Dr. John

  Dr. John, egentligen Malcolm (”Mac”) Rebennack Jr., 1941–2019, amerikansk artist och låtskrivare.

 5. Gary Sinise

  Sinise, Gary, född 1955, amerikansk skådespelare och regissör.
 6. Hägglunds

  Hägglunds, verkstadskoncern, med moderbolaget AB Hägglund & Söner AB, Örnsköldsvik.
 7. programfix

  programfix, programkorrigering, liten programvara som korrigerar en defekt (bugg) i ett datorprogram och släpps före nästa programversion.
 8. gaelisk litteratur.

  gaelisk litteratur. Fram till 1600-talet var den skotsk-gaeliska litterära traditionen gemensam med den iriska, och språket i tidiga handskrifter skiljer sig obetydligt från medeliriska och klassisk iriska.
 9. kategoriteori

  kategoriteori, matematisk teori uppställd under 1940-talet av amerikanerna Samuel Eilenberg och Saunders Mac Lane.
 10. komplement

  komplement, utfyllnad, tillägg; inom medicinen en grupp proteiner ( komplementfaktorer) i blodplasma som spelar en betydelsefull roll inom kroppens immunförsvar (jämför immunsystem).