1. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 2. expressionism

  expressionism, riktning inom 1900-talets bildkonst, arkitektur, litteratur, teater och film.
 3. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 4. bensinmack

  bensi`nmack subst. ~en ~ar ORDLED: bens-in--mack-en
  Svensk ordbok
 5. mackla

  mack`la verb ~de ~t ORDLED: mackl-ar SUBST.: macklande
  Svensk ordbok
 6. smeka

  2sme`ka subst. ~n smekor ORDLED: smek-an
  Svensk ordbok
 7. mackel

  mack´el subst. macklet ORDLED: mackl-et
  Svensk ordbok