1. mad

  mad subst. ~en ~er ORDLED: mad-en
  Svensk ordbok
 2. madonna

  madonna [-dån`a] subst. ~n madonnor ORDLED: ma-donn-an
  Svensk ordbok
 3. madrassera

  madrasse´ra verb ~de ~t ORDLED: madrass-er-ar SUBST.: madrasserande, madrassering
  Svensk ordbok
 4. madagask

  madagas´k subst. ~en ~er ORDLED: madagask-en
  Svensk ordbok
 5. madrass

  madrass´ subst. ~en ~er ORDLED: madrass-en
  Svensk ordbok
 6. madapolam

  madapola´m subst. ~en el. ~et, ~er ORDLED: madapolam-en
  Svensk ordbok
 7. madagaskiska

  madagas´kiska subst. ~n madagaskiskor ORDLED: madagask-isk-an
  Svensk ordbok
 8. mademoiselle

  mademoiselle [mademoasel´] subst. ~n [-el´en] ~r [-el´er] ORDLED: ma-demoisell-en
  Svensk ordbok
 9. madra

  madra [ma´d- el. ma`d-] subst. ~n madror ORDLED: madr-an
  Svensk ordbok
 10. madonnalilja

  madonnalilja [-dån`a-] subst. ~n madonnaliljor ORDLED: ma-donna--lilj-an
  Svensk ordbok