1. Fleet Street

  Fleet Street, gata i London City, tidigare känd för sin mångfald av tidningsföretag.
 2. Harold Harmsworth Rothermere

  Rothermere, Harold Harmsworth, från 1919 Viscount Rothermere of Hemsted (Lord Rothermere), 1868–1940, brittisk tidningsföretagare, bror till Lord Northcliffe och dennes ekonomiske kompanjon.
 3. MIME

  MIME, Multipurpose Internet Mail Extensions , utbyggd standard för datorpost i internet.

 4. Daily Express

  Daily Express, brittisk dagstidning, grundad 1900 i London med Daily Mail som förebild.
 5. New York Review of Books

  New York Review of Books, amerikansk recensionstidskrift, grundad 1963 av Robert Silvers och Barbara Epstein.
 6. Cyril Arthur Pearson

  Pearson, Sir Cyril Arthur, 1866–1921, brittisk tidningsutgivare.
 7. Philip Gibbs

  Gibbs, Sir Philip, 1877–1962, brittisk journalist och författare.
 8. Peter Magubane

  Magubane, Peter, född 1932, sydafrikansk fotograf.
 9. svarspost

  svarspost, 1930–80 benämnd svarsförsändelse, ofrankerad postförsändelse som mottagaren förbundit sig att betala porto för.
 10. Sierra Leone

  Sierra Leone, stat i Västafrika.