1. malign

  malign [-iŋ´n] adj. ~t ORDLED: mal-ign
  Svensk ordbok
 2. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 3. malör

  malö´r subst. ~en ~er ORDLED: mal-ör-en
  Svensk ordbok
 4. malträtera

  malträte´ra verb ~de ~t ORDLED: mal-trät-er-ar SUBST.: malträterande, malträtering
  Svensk ordbok
 5. malplacerad

  malplace´rad adj. malplacerat ORDLED: mal--plac-er-ad
  Svensk ordbok
 6. maliciös

  maliciö´s adj. ~t ORDLED: mal-ici-ös
  Svensk ordbok