1. malteserkors

  malteserkors, särskilt i biografprojektorer förekommande anordning som överför en konstant roterande rörelse till en intermittent (avbruten) rörelse.
 2. Malthi

  Malthi , förhistorisk boplats på en kulle i Messenien, Grekland.
 3. malto

  malto , språk tillhörigt den nordliga gruppen av dravidiska språk i Indien.
 4. maltafeber

  maltafeber, en typ av infektionssjukdomen brucellos hos människa.
 5. Maltahöhe

  Maltahöhe, stad i södra Namibia; för belägenhet se landskarta Namibia.
 6. malttorka

  malttorka, dialektal benämning på bastu i Skåne och angränsande delar av grannlandskapen.
 7. malthusianism

  malthusianism, nationalekonomisk teori, se Malthus och nymalthusianism.
 8. Malte Persson

  Persson, Malte, född 1976, författare och litteraturkritiker.
 9. Malte Jacobsson

  Jacobsson, Malte, 1885–1966, filosof och socialdemokratisk politiker, professor i filosofi vid Göteborgs högskola 1920–34, stadsfullmäktiges ordförande i Göteborg 1927–34, landshövding i Göteborgs och Bohus län 1934–50.
 10. Malte Laurids Brigge

  Malte Laurids Brigge, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, roman av den tyske författaren Rainer Maria Rilke, utgiven 1910.