1. mandatområde

  mandatområde, tidigare kolonialt styrt territorium som efter första världskriget genom Nationernas förbund (NF) placerades under internationell kontroll och nationell förvaltning.
 2. manipulation

  manipulation, inom psykologin hemligt utnyttjande av kännedom om en individs karaktär, önskningar och behov till att påverka vederbörandes åsikter, beslut eller handlingar.
 3. manifest destiny

  manifest destiny, benämning på en doktrin som utvecklades i USA på 1830- och 1840-talen och som innebar att det var USA:s oavvisliga plikt att lägga under sig hela Nordamerika.
 4. mandatperiod

  mandatperiod, tidsperiod för en vald parlamentarisk församlings uppdrag efter ett val.
 5. Nelson Mandela

  Mandela, Nelson, född 18 juli 1918, död 5 december 2013, sydafrikansk statsman, president 1994–99.

 6. mansplaining

  mansplaining, fenomenet att en man ger oombedda förklaringar till kvinnor som av mannen förutsätts vara mindre kunniga om ämnet.

 7. maniok

  maniok är en hög ört som ser ut som en buske och har många, långa knölrötter.

 8. mani

  mani, psykisk störning med förhöjd grundstämning som dominerande symtom.
 9. mantelyta

  mantelyta är den buktiga ytterytan på till exempel en cylinder eller en kon.
 10. Manchuriet

  Manchuriet, historiskt namn på den nordöstligaste delen av Kina; ca 776 000 km 2.