1. Manchukuo

  Manchukuo, japanska Manshūkoku, lydstat som japanerna upprättade i Manchuriet 1932.
 2. manul

  manul, pallaskatt, Felis manul (synonym Otocolobus manul), art i familjen kattdjur.
 3. manus

  manus, kortform för manuskript i vissa betydelser.
 4. mangostan

  mangostan, Garcinia man­go­stana, art i familjen johannesörtväxter.

 5. mangan

  mangan, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 7, kemiskt tecken Mn.
 6. Manchester

  Manchester, stad i nordvästra England, Storbritannien; 537 800 invånare (2016).

 7. mandala

  mandala, maṇḍala, magiskt diagram, oftast i cirkelform med symbolisk betydelse i hinduisk men framför allt i buddhistisk tan­trism.
 8. maneter

  maneter, Scyphozoa, klass nässeldjur som har världsvid utbredning i alla hav och som omfattar ca 200 arter i ordningarna bägarmaneter, ringmaneter, skivmaneter, lungmaneter och kubmaneter; kubmaneter får dock numera ofta utgöra en egen klass.

 9. Manila

  Manila, huvudstad i Filippinerna.

 10. Manasses bön

  Manasses bön, judisk skrift från tiden kring Kr.f., i luthersk tradition räknad till Gamla Testamentets apokryfer.