1. ära

  1ä`ra subst. ~n ORDLED: är-an
  Svensk ordbok
 2. av

  1av prep.
  Svensk ordbok
 3. takt

  takt subst. ~en ~er ORDLED: takt-en
  Svensk ordbok
 4. höra

  hö`ra verb hörde hört, pres. hör ORDLED: hör-de SUBST.: hörande (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 5. för

  1för prep.
  Svensk ordbok
 6. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok
 7. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok