1. meso-föreningar

  meso-föreningar, organisk-kemiska föreningar som innehåller två eller flera kirala centra men i sig själva inte är kirala.
 2. Baltiska skölden

  Baltiska skölden, Fennoskandiska urbergsskölden, det svagt välvda, av prekambriska bergarter (urberg) bestående berggrundsområde som omfattar delar av Norge, större delen av Sverige, hela Finland samt större delen av Karelska ASSR jämte Kolahalvön.
 3. formbarhetsgränskurva

  formbarhetsgränskurva, FGK, en begränsningskurva för de töjningar och töjningskombinationer som ett material kan utsättas för utan att brista, t.ex. vid pressning av en plåtdetalj till en bil.
 4. Hadrianus

  Hadrianus var en romersk kejsare som levde på 100-talet efter Kristus.
 5. Svenskt Sigill

  Svenskt Sigill är en märkning av livsmedel och blommor producerade i Sverige.
 6. mammenstil

  mammenstil, fas i nordisk djurornamentik under 900-talets andra hälft och tidigt 1000-tal.
 7. åska

  åska är elektriska urladdningar i luften vilka ofta följs av ett muller.
 8. magnetism

  magnetism, fenomen i kraftfältet kring en magnet.

 9. glukagon

  glukagon, polypeptidhormon bestående av 29 aminosyror, vilket bildas i så kallade A-celler (alfaceller) i bukspottkörtelns langerhansska öar.

 10. öra

  öra är ett sinnesorgan som människor och andra ryggradsdjur som lever på land hör med. Örat är också ett jämviktsorgan eftersom balansorganet finns i örat.