1. bowling

  bowling, kägelspel som spelas inomhus på banor av trä eller syntetmaterial där utövaren med hjälp av ett klot försöker slå omkull tio i triangelform uppställda käglor.
 2. CERN

  CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, European Laboratory for Particle Physics, internationell forskningsorganisation för partikelfysik på gränsen mellan Frankrike och Schweiz nära Genève.
 3. dragjärn

  dragjärn, timmerdrag, verktyg som används vid timring av hus när man ritar upp konturerna till den ränna som skall huggas i den övre stockens undersida.
 4. kantdislokation

  kantdislokation, defekt i det regelbundna mönstret av atomer i en kristall som ger upphov till mekaniska spänningar.
 5. Suezkanalen

  Suezkanalen, en av världens viktigaste sjöförbindelser vilken sträcker sig från Port Said vid Medelhavet till Suez (Bur Tawfiq) vid Röda havet.
 6. Medelhavet

  Medelhavet, Europeiska medelhavet, bihav till Atlanten mellan Europa och Afrika.
 7. meso-föreningar

  meso-föreningar, organisk-kemiska föreningar som innehåller två eller flera kirala centra men i sig själva inte är kirala.
 8. Baltiska skölden

  Baltiska skölden, Fennoskandiska urbergsskölden, det svagt välvda, av prekambriska bergarter (urberg) bestående berggrundsområde som omfattar delar av Norge, större delen av Sverige, hela Finland samt större delen av Karelska ASSR jämte Kolahalvön.
 9. formbarhetsgränskurva

  formbarhetsgränskurva, FGK, en begränsningskurva för de töjningar och töjningskombinationer som ett material kan utsättas för utan att brista, t.ex. vid pressning av en plåtdetalj till en bil.
 10. mammenstil

  mammenstil, fas i nordisk djurornamentik under 900-talets andra hälft och tidigt 1000-tal.