1. betalaktamantibiotika

  betalaktamantibiotika, samlingsnamn på en grupp antimikrobiella läkemedel med gemensam struktur och verkningsmekanism; de innehåller en betalaktamring och hämmar uppbyggnaden av bakteriers cellvägg.
 2. Palermo

  Palermo, huvudort i regionen Sicilien, Italien.

 3. finsk spets

  finsk spets, finsk hundras inom FCI-grupp 5 (före 1994 inom gruppen spetsar).
 4. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 5. ångturbin

  ångturbin, teknisk anordning för att omvandla energi i vattenånga av hög temperatur och högt tryck till mekanisk energi.
 6. huvud

  huvud, framdelen hos de flesta bilateralsymmetriska frilevande djur, med ögon och andra sinnesorgan samt hjärna och oftast munnapparat.
 7. fiber

  fiber, långsträckt (ibland flera centimeter lång) och mot ändarna avsmalnande, i färdigutvecklat tillstånd vanligen död växtcell med tjock sekundär cellvägg.
 8. järnåldern

  järnåldern, den period i förhistorisk tid då järn utvanns, bearbetades och användes till vapen och redskap.

 9. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 10. lastlinje

  lastlinje, horisontell linje som anger hur djupt i vattnet ett fartyg får nedlastas.